Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Cg.13-06-065996, adószám: 21158218-2-13) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül  határozott meg.

 

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre.

 

A megrendelés feltétele az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, valamint a SPAM ellenes Szabályzat elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.

Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

 

1.     Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

A Szolgáltató székhelye: 051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4.

A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@bithuszarok.hu

Adószáma: 21158218-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bejegyzés kelte: 2001.11.07.

Cégjegyzékszáma: 13-06-065996

Önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető: Mizera Ferenc

Kapcsolattartó: Kiss Gőgh Tímea

Számlavezető bank: K&H Bank

Számlaszám: 10403208-50526785-74501001

 

 

2.     Hatályba lépő rendelkezések:

 

2.1.           Jelen ÁSZF 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

 

A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

 

3.     Szolgáltatások:

 

3.1.          A szolgáltatások köre:

 

1.     Hozzáférés a www.listamester.hu internet-címen elérhető ListaMester szoftverhez – mely magába foglalja a ListaMester szoftvert és az összes frissítését, bármilyen kiegészítését -, a ListaMester által biztosított egyéb szolgáltatásokhoz, valamint hozzáférés azokhoz az adatokhoz, amelyekhez a szoftver használata és a szolgáltatás igénybevétele közben hozzájut.

2.     A ListaMester szoftver használatával a Megrendelő feltölthet és elküldhet leveleket a Megrendelő által meghatározott tartalommal, a Megrendelő által, mint adatkezelő által kezelt e-mail címekre. A ListaMester nem hoz létre semmilyen tartalmat és se nem szerzője, sem publikálója a szolgáltatás segítségével küldött e-mailnek. A ListaMester nem ad el vagy bérbe e-mail listákat. A ListaMester szolgáltatásán keresztül történő e-mail küldésekor a Megrendelő felel az e-mail tartalmának valódiságáért.

3.     A ListaMester használata keretében a Megrendelő feliratkozó űrlapokat hozhat létre és integrálhat weblapjába, mely űrlapok lehetőséget biztosítanak a Megrendelő weblapjának látogatóinak, hogy e-mail címük és egyéb adataik megadásával bekerüljenek a Megrendelő adatbázisába és ott nyilvántartásba kerüljenek.

4.     A Szolgáltató nem biztosít kizárólagos jogot a Megrendelőnek a ListaMester használatára nézve.

5.     A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás használatával a Megrendelő nem válik tulajdonossá, minden tulajdonosi jog a Szolgáltatót illeti.

6.     A Szolgáltató nem vállal felelősséget, amely a hírlevelek elküldéséből származó közvetlen, jelentős vagy esetleges károkból ered.

 

 

4.     Rendelés menete, a szerződés létrejötte

 

4.1.          A https://listamester.hu/ főoldal tetején a REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt lehet a személyes adatokat (név, e-mail cím, jelszó) kitölteni. A Megrendelő a REGISZTRÁCIÓ gomb megnyomásával, majd az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató, valamint a SPAM ellenes Szabályzat elfogadásáról szóló négyzet bepipálásával a regisztráció véglegesítését lezárja.

 

4.2.          A regisztrációt követően a Szolgáltató

4.2.1.     megjeleníti a szoftver kezelőfelületét (ami felhasználónévvel és jelszóval van védve), és így megkezdi a szolgáltatás nyújtását,

4.2.2.     e-mailt küld a Megrendelő által megadott e-mail címre, melyben tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, valamint aktiváló linket küld arra az e-mail címre, amivel a Megrendelő regisztrált. A Megrendelő által az ebben a levélben található linkre – a fiók aktiváló linkje - kattintással a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Megrendelő fiókja aktív legyen a rendszerben, azaz levelet tudjon kiküldeni a kezdő, ingyenes csomag paraméterei biztosításával.

 

4.3.          A Megrendelő az ingyenes csomagot addig használhatja, amíg el nem éri a csomag határait. Ha túllépi a maximum 100 feliratkozót, a rendszer minden egyes belépésnél figyelmezteti, hogy fizessen elő a következő, díjköteles csomagra, majd a 3. felszólítást követően a Szolgáltató a szerződéstől jogosult elállni indokolás nélkül, azonnali hatállyal. Az ingyenes csomag keretében maximum 1000 hírlevelet lehet küldeni havonta, melyet a program nem enged túllépni.

 

4.4.          A regisztrációt követően a Megrendelő a 4.1. pontban megjelölt főoldalon a BEJELENTKEZÉS menüpont alatt beléphet a szolgáltatásba. A Megrendelő ezt követően tud címlistát feltölteni, levelet létrehozni, bármilyen menüpontot kipróbálni, DE levelet még nem tud küldeni. A Megrendelő levelet akkor tud küldeni, ha a 4.2.2 pontban említett levélben a fiók aktiváló linkre kattint.

 

5.     Díjszámítás

 

5.1.          Többféle díjcsomag közül választhat a Megrendelő az alábbi oldalon: https://listamester.hu/araink.php. A díjakat a mindenkori árlista tartalmazza.

 

5.2.          Minden csomag meghatározott feliratkozó számhoz (különböző e-mail cím darabszám) és havi kiküldött hírlevél-mennyiséghez kötött. Abban az esetben, ha egy e-mail cím több listán szerepel, akkor is csak egy e-mail címnek számít.

 

5.3.          Aki túllépi a havi kiküldendő hírlevél-mennyiséget, mint amit a csomagja megenged, annak a keretén felül küldött mennyiséget az árlista alapján a Szolgáltató a következő hónapban kiszámlázza.

 

5.4.          A csomagváltást a Megrendelő kezdeményezheti, nem automatikusan történik. A Megrendelő a saját fiókjába belépve az ELŐFIZETÉS menüpontban teheti meg a csomagváltást. A Megrendelő ugyanitt tud csomagot hosszabbítani, váltani, kiegészítő szolgáltatásokat rendelni.

 

5.5.          Bármelyik csomag és kiegészítő szolgáltatás díját előre kell kifizetni.

 

5.6.          Mindegyik előfizetési csomag és a hozzá kapcsolt szolgáltatás díja egy évet fedez. A Szolgáltató megrendelés után azonnal küldi a díjbekérőt e-mailben arra az e-mail címre, amivel a fiókot nyitotta a Megrendelő. A választott fizetési móddal kifizeti a Megrendelő a szolgáltatást. Ezután bankkártyás fizetés esetén azonnal küldi a Szolgáltató a számlát, átutalás esetén a pénz számlánkra érkezését követő 24 órán belül.

 

5.7.          Csomagot váltani nagyobbra bármikor lehet az egy év alatt, akkor is, ha még nem járt le az egyéves előfizetés. Ilyen esetben a rendszer a nagyobb csomag megrendelésének a napjától számítja az újabb egyéves időszakot. Ebben az esetben a díjszámítás úgy alakul, hogy a megrendelt nagyobb csomag egyéves díjából levonja a rendszer a meglévő előfizetés el nem használt időszakára vonatkozó, már befizetett díjat napra pontosan és ez a díj kerül kiírásra a megrendeléskor.

 

5.8.          Az 5.7. pontban szereplő csomagváltáshoz hasonlóan kiegészítő szolgáltatást (reszponzív e-mail szerkesztő, e-mail kiküldési archívum, webshop integráció, konzultáció) bármikor lehet rendelni meglévő előfizetői csomaghoz. Ilyen esetben a rendszer a meglévő előfizetői csomag lejárati dátumához alkalmazkodva számítja ki a kiegészítő szolgáltatás a Megrendelő által befizetendő díját (pl. valakinek fél év van még hátra az előfizetéséből, és akkor rendel reszponzív e-mail szerkesztőt, akkor csak a reszponzív e-mail szerkesztő egyéves díjának a napra pontosan kiszámolt időarányos részét kell befizetnie). Mindezek alapján az előfizetői csomagja és a reszponzív e-mail szerkesztő előfizetése ugyanaznap fog lejárni. FONTOS! Kiegészítő szolgáltatást ingyenes csomag használata esetén nem lehet megrendelni, csak előfizetői csomagokhoz!

 

 

6.     Fizetési módok

 

6.1.          Előre utalás: Amennyiben a megrendelés elkészült a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt a fizetendő összegről és a banki adatokról. Átutalással a Megrendelő az alábbi bankszámlaszámra utalva tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget: K&H Bank, 10403208-50526785-74501001.

 

6.2.          Bankkártya: A weboldalon követendő utasítások teljesítésével.

 

6.3.          Alternatív fizetési lehetőségekről (deviza, pay-pal, kriptodeviza) érdeklődni lehet az ügyfélszolgálatnál: support@listamester.hu.

 

 

7.    A szerződés és a díjak módosítása

 

7.1.          A szolgáltatás díjait a ListaMester a weboldalán az ÁRAINK menüpontban elérhető mindenkori árjegyzékében ismerteti.

 

7.2.          A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést, és a szolgáltatás díjait egyoldalúan módosítani. A módosult szerződésről a Szolgáltató figyelmezteti a Megrendelőt a fiókjába történő belépést követően egy felhívással, melyben felhívja, hogy a módosított szerződést tekintse meg, illetve fogadja el.

 

7.3.          Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Megrendelő azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy – Megrendelő kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek.

 

 

8.     Elállás joga

 

8.1.          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől írásban.

 

8.2.          Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

-        a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

-        a Megrendelő a szoftver használatát ténylegesen megkezdte, azaz küldött ki e-mailt.

 

9.     Felmondás joga

 

9.1.          Szolgáltató által

9.1.1.     a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

9.1.2.     a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a szoftvert jogszabályba ütköző módon veszi igénybe.

 

9.1.3.     Az azonnali hatállyal történő felmondás esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg, azonban a Szolgáltatónak lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását.

9.1.4.     A szerződés 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg.

9.1.5.     A Szolgáltató a szerződés felmondását a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi. A Megrendelő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltató számára 15 napon belül megfizetni.

9.1.6.     Amennyiben a Szolgáltató a szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt mondja fel, a Megrendelő által előre fizetett díjakat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a Megrendelőnek.

 

9.2.          Megrendelő által

9.2.1.     A felek a szerződést határozatlan időre kötik. A Megrendelő a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltató ügyfélszolgálati rendszerén keresztül küldött írásos üzenettel. A szerződés a felmondásának napján 24:00 órakor szűnik meg. A Megrendelő fiókját 48 órán belül törli a Szolgáltató. A Megrendelő köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltatónak megfizetni. A Megrendelő általi felmondás esetén a Megrendelő a szolgáltatás megfizetett díját a Szolgáltatótól nem követelheti vissza.

 

 

10.  A szerződés megszűnése

 

10.1.       Ha a Megrendelő előfizetői csomagja lejár, és 30 napon belül nem rendel és fizet ki új csomagot (hosszabbít, vagy nagyobbat, kisebbet rendel), akkor a fiókja lekorlátozódik az ingyenes csomag kereteire. Adatot a Szolgáltató nem töröl az előfizetés lejártakor, tehát a Megrendelő minden feliratkozója, levele, statisztikája megmarad, csak új tagot nem fog tudni felvenni és havonta 1000 hírlevelet küldhet ki az ingyenes csomag esetén. A szolgáltató továbbra is biztosítja hírlevélküldő szolgáltatást az ingyenes csomag paramétereivel. A szerződés ilyen esetben nem szűnik meg.

 

10.2.       A Megrendelő kötelezettségei a szerződés megszűnésekor (bármelyik fél felmondása esetén): a Megrendelő köteles legkésőbb a szerződés megszűnésének napján eltávolítani weboldaláról a ListaMester szoftver adatbázisát igénybe vevő minden opt-in kaput, feliratkozási lehetőséget, tehát adatbeviteli űrlapot és a popup ablakban megnyitó kódrészleteket.

 

10.3.       Megszűnik a szerződés 3 éve inaktív fiók esetén, és a fiók minden adatával együtt törlésre kerül. Inaktív = a Megrendelő utolsó fiókba belépési dátuma 3 évvel ezelőtti.

 

11.  Panaszkezelés

 

11.1.       Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

 

11.2.       Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

 

12.  Technikai korlátok

 

12.1.       A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

13.  Adatvédelem:

 

13.1.       Adatkezelési tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.

 

13.2.       Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 

 

14.  Egyéb rendelkezések

 

14.1.       A Megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

 

14.2.       A ListaMester szoftver szellemi termék, vonatkozik rá a szerzői jog. A ListaMester szoftver a szoftverbe beépített képek, fényképek, animációk, videó- és hangfelvételek, zene, szöveg és egyéb alkalmazások, az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentációnak szellemi tulajdona, és az ahhoz bármely egyéb jogcímen kapcsolódó jogosultság a Szolgáltatót illeti meg.

 

14.3.       A Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad a Megrendelőnek.

 

14.4.       A jelen szerződés szerinti felhasználási jog az alábbiakban meghatározott jogokat foglalja magában, az alábbiakban foglalt korlátozásokkal:

14.4.1.  A Megrendelő jogosult a ListaMester szoftver használata céljából az általa kijelölt személyek részére hozzáférést biztosítani, részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni.

14.4.2.  A jelen szerződés szerint a Megrendelő részére biztosított jogok kizárólag azzal a céllal gyakorolhatók, hogy Megrendelő Internet Marketinggel összefüggő szolgáltatásait igénybe vehesse.

14.4.3.  A ListaMester szoftvert tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

14.4.4.  A szoftver a Megrendelő által nem adható kölcsön, bérbe, és a Megrendelő nem jogosult a szoftver harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani.

14.4.5.  A Megrendelő nem jogosult a szoftver saját nevében történő tovább értékesítésére és terjesztésére.

 

14.5.       Többszörös felhasználás

14.5.1.  A szoftver egy fiókját nem szabad a Szolgáltató külön írásos engedélye nélkül több weboldal céljaira felhasználni. Ez alól kivételt képeznek az azonos tulajdonosi körbe tartozó weboldalak.

 

14.6.       Egyedi igények kiszolgálása

14.6.1.  Egyedi igény felmerülése esetén a Szolgáltató egy javaslatot készít a projektre, ami árajánlatnak minősül.

14.6.2.  Ez a projektjavaslat tartalmaz minden, - az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - információt, feltételt és határidőt.

 

14.7.       Egyedi igényekre vonatkozó fizetési feltételek

14.7.1.  Megrendelő vállalja, hogy a projektjavaslat (árajánlat) elfogadása esetén a teljesítést követően kiállított számla ellenértékét 8 (nyolc) napos fizetési határidővel átutalja Szolgáltató részére.

14.7.2.  Ha a Megrendelőnek felróható okokból a munkálatokat legalább 30 napig szüneteltetni kényszerülünk, a Szolgáltató jogosult az addig elvégzett munkák végeredményét átadni, és a munkák ellenértékét 8 (nyolc) napos fizetési határidővel kiszámlázni.

14.7.3.  Amennyiben nem tesz eleget a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató jogában áll a Megrendelő számára nyújtott mindennemű szolgáltatás nyújtását szüneteltetni.

 

14.8.       A hozzáférés jelszava és biztonsága

14.8.1.  A Megrendelő felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért.

14.8.2.  A Megrendelő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

14.8.3.  Ha a Megrendelő úgy véli, hogy valaki(k) illegálisan hozzáférnek a fiókjához, a Megrendelő köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót.

14.8.4.  Amennyiben a Megrendelő több személynek is hozzáférést biztosít a szoftverhez, a Megrendelő felelős az egyes felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért. Ha nem megfelelően volt a jogosultsági szint beállítva, és emiatt kár éri a felhasználót, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

14.9.       A ListaMester szoftver használatának szabályai

14.9.1.      A Megrendelő kötelezettséget vállal, a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket.

14.9.2.      A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból, valamint nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.

14.9.3.      A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít.

14.9.4.      A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nem küld olyan tartalmat, amely hivatkozást tartalmaz pornográf képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.

14.9.5.      A Megrendelő elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, alapstruktúrák, algoritmusok után a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban.

14.9.6.      Abban az esetben, ha a Megrendelő a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a Megrendelő szolgáltatáshoz, vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

 

14.10.    Használat és tárolás

14.10.1.      A Szolgáltató felhasználói információkat, e-mail listákat, e-maileket, statisztikákat, és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (a továbbiakban: „Adatok”). A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

14.10.1.1.    A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Megrendelő Adataihoz csak a Megrendelő által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

14.10.1.2.    A Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

14.10.1.3.    A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és ezeket rendszeresen felülvizsgálja, majd amennyiben szükséges, fejleszti vagy cseréli.

14.10.1.4.    A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Megrendelő és a Szolgáltató közt hatályban van. A Megrendelő Adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek. Kivétel az olyan eset, amikor erre a Szolgáltató jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben a Szolgáltató érintettségével folyó jogi eljárás során ezt a Szolgáltató érdekei megkívánják.

14.10.1.5.    A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény.

 

14.11.    Referencia

14.11.1.          A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, de nem tartja magára kötelezőnek, és a Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató referencialistáján felhasználja a Megrendelő cégnevét az általa igénybe vett szolgáltatás megjelölésével (kivéve, ha a Megrendelő ettől szeretne eltérni és ezt írásban kéri).

 

14.12.    A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.

 

14.13.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. május 24.

 

 
ÁSZF KIEGÉSZÍTÉS: Adatfeldolgozói tevékenység
 

 

A Megrendelő az általa végzett online szolgáltatás nyújtás és termékértékesítés tekintetében adatkezelőnek minősül, (a továbbiakban „Adatkezelő”) míg a szolgáltató a Megrendelő ügyfelei, feliratkozói, vásárlói, felhasználói tekintetében adatfeldolgozónak.

Ez az ÁSZF kiegészítés a Szolgáltató adatfeldolgozói tevékenységét ismerteti.

 

1. Az ÁSZF kiegészítés tárgya, célja

1.1. Az ÁSZF kiegészítés az adatfeldolgozói tevékenységről a következő szolgáltatás Adatfeldolgozó általi végrehajtását foglalja magában: oline hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetése.

1.2. Adatfeldolgozó a következő személyes adat kategóriákat ismeri meg adatfeldolgozói tevékenysége körében: az Adatkezelő jelöli meg. Az adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Adatkezelő a saját adatkezelési tájékoztatójában teszi közzé.

1.3. Az adatfeldolgozói tevékenységgel érintettek kategóriái: Adatkezelő levelező listáira feliratkozott természetes személyek.

1.4. Az adatfeldolgozás célja: az Adatkezelő által hozzáférhetővé tett személyes adatok tárolása abból a célból, hogy Adatkezelő a szolgáltatást teljesíteni tudja.

1.5. Adatfeldolgozó az Adatkezelő megbízásából kezelt adatokat kizárólag az 1.1. pontban megnevezett szerződés teljesítéséhez használhatja fel.

2. Adatkezelő utasításhoz való joga

Adatkezelő utasítási jogának megfelelően Adatfeldolgozó és minden Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáférő személy a személyes adatokat kizárólag Adatkezelő dokumentált utasításai alapján kezelheti (kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket). Adatfeldolgozó érdemi döntés meghozatalára az adatkezeléssel kapcsolatban nem jogosult.

3. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettsége

Adatfeldolgozó teljes titoktartásra kötelezett az általa tárolt személyes adatok vonatkozásában. Adatfeldolgozó kizárólag olyan alkalmazottat von be a szerződésben megfogalmazott adatfeldolgozási műveletekbe, aki titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll és aki a munkájával kapcsolatos adatvédelmi előírások tekintetében tájékozott.

4. Megfelelő biztonsági intézkedések

Az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

5. További adatfeldolgozó igénybevétele

5.1. Az adatfeldolgozó az általa igénybe vett további adatfeldolgozókat az adatkezelési tájékoztatójának 4. pontjában sorolja fel. Az adatfeldolgozó - előzetesen, kellő időben - tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti. Az adatkezelő nem jogosult az igénybe vett adatfeldolgozók ellen kifogással élni.

5.2. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

5.3. Adatfeldolgozó csak azt követően adhatja át a személyes adatokat a további adatfeldolgozónak, ha az összes előrít követelmény teljesült.

6. Érintetti jogok gyakorlásában támogatás

6.1. Az Adatfeldolgozó lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmeket megválaszolhassa, így különösen a hozzáférés biztosítás, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság tekintetében.

6.2. Amennyiben az érintett ezekkel a kérelmekkel közvetlenül Adatfeldolgozót keresi fel, Adatfeldolgozó indokolt késedelem nélkül továbbítja az érintett kérését Adatkezelő felé.

6.3. Adatkezelő rendelkezése alapján Adatfeldolgozó köteles biztosítani az érintett jogainak érvényesülését (hozzáférés, törlés, korlátozás, helyesbítés, tiltakozás, adathordozhatóság).

7. Adatkezelő kötelezettségeinek segítése

7.1. Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Adatfeldolgozó a tudomásszerzést követően értesíti Adatkezelőt, egyúttal segítséget nyújt az incidens bejelentésével kapcsolatos Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítéséhez.

7.2. Adatfeldolgozó segíti továbbá Adatkezelőt a hatásvizsgálatok elvégzésében és az adatkezelés biztonsági követelményeinek teljesítésében a tőle elvárható mértékben.

8. Adatfeldolgozó törlési és visszajuttatási kötelezettsége

8.1. Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően Adatfeldolgozó – az Adatkezelő döntése alapján – törli vagy visszajuttatja a személyes adatokat az Adatkezelőnek.

8.2. Az adatokról másolat vagy másodpéldány – a biztonsági másolatok kivételével – Adatkezelő tudta nélkül nem készíthető. Adatfeldolgozó törli a meglévő másolatokat is, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

9. Adatkezelő ellenőrzési joga

Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Adatkezelő ellenőrzési jogát az Adatfeldolgozó szükségtelen háborítása nélkül, előzetesen egyeztetett időpontban gyakorolhatja.

10. Adatvédelmi rendelkezéseket sértő utasítás

Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti az adatvédelmi rendelkezéseket. Az utasítások végrehajtását Adatfeldolgozó a módosítás vagy megerősítés megérkezéséig felfüggesztheti. Adatkezelő tudomásul veszi, hogy az utasításai elfogadásai nem jelentik azt, hogy az utasítások megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak.

11. Időtartam és hatály

Jelen szerződéskiegészítésre is érvényes az ÁSZF-ben szereplő 9. és 10.pont

 

12. Egyebek

12.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendeletében (GDPR), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.-ben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

12.2. A jelen szerződésben használt szavakat, kifejezéseket a GDPR alapján kell értelmezni

 

 

Kelt: Biatorbágy, 2018. május 24.